Právní podmínky

© Copyright TONDACH Česká republika s.r.o.

Všechny fotografie zde umístěné jsou chráněny ve smyslu Autorského zákona a je zakázáno je jakkoliv užívat bez souhlasu autora.

Veškerý obsah těchto webových stránek - texty, fotografie, soubory, aj. jsou chráněny autorským zákonem a zákony na ochranu duševního vlastnictví. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti TONDACH Česká republika s.r.o. je jakékoliv jejich kopírování, měnění, či používání zakázáno.

Ačkoliv se snažíme, aby obsah portálu byl vždy aktuální, mohou informace obsahovat nepřesnosti, chyby, či odchylky, za které neručíme. Společnost TONDACH Česká republika s.r.o. nepřebírá žádné záruky za poskytované informace.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět, bez předchozího upozornění, jakoukoliv změnu oproti stavu uvedenému na těchto stránkách.

Veškeré informace jsou poskytované bez jakékoliv odpovědnosti a záruky, mají pouze informativní charakter a nelze je nijak nárokovat.

Obchodní známky, logotypy aj. použité na těchto stránkách jsou zákonem chráněné známky.

TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská 722
753 18 Hranice

IČ 25828584
DIČ CZ25828584
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Krajským
soudem v Ostravě, v oddílu C, vložka 19239

Zpráva